Làm thế nào để chỉnh sửa/xóa 1 department ? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 8:54 AMĐể chỉnh sửa, xóa 1 department, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app.

  • Bước 2: Tại thanh menu, bạn chọn Department (phòng ban) >> Chọn department cần xóa


  • Bước 3: Tại màn hình quản lý Department, bạn click Chỉnh sửa và chọn thao tác Chỉnh sửa hoặc XóaLƯU Ý: Department chỉ xóa được khi trống, tức không chứa team/ project nào trong đó.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.