Làm thế nào thiết lập Milestone (mục tiêu) ? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 9:01 AM1.Giới thiệu về Milestone:


Milestone: Các cột mốc quan trọng trong dự án. Sự hoàn thành của milestone được thể hiện bằng sự hoàn thành của các công việc quan trọng gắn liền với milestone đó.


2. Cách thiết lập 1 milestone:

  • Bước 1: Bạn truy cập vào https://wework.base.vn hoặc app Base Wework trên thanh app.

  • Bước 2: Tạo mới 1 milestone:

Bạn chọn 1 dự án cần thêm milestone, tại cột thông tin bên phải, bạn click Add milestone:Khi popup hiển thị lên, bạn điền thông tin Tên milestone, deadline của milestone @tag người phụ trách của milestone đó (mỗi milestone chỉ có 1 người phụ trách) và chọn Create để hoàn tất thao tác.Sau khi tạo thành công, milestone sẽ hiển thị như sau:


  • Bước 3: Gắn các công việc quan trọng cần hoàn thành để đạt được milestone đó.

Tại màn hình chi tiết công việc, bạn click vào Set a milestone để gắn milestone tương ứng cho công việc nhé. Chi tiết như ảnh sau:Với 1 công việc chỉ gắn với 1 milestone, khi gắn thành công màn hình sẽ hiển thị như sau:Sau khi gắn từng công việc vào 1 milestone, dữ liệu sẽ được cập nhật: số lượng công việc hoàn thành/ tổng số lượng công việc gắn với milestone, tự động tính tỷ lệ % hoàn thành tương ứng.3. Quản lý milestone:
Trong màn hình chi tiết công việc, bạn click vào tên Department để link đến trang quản lý toàn bộ milestone trong Department đó nhé.
Khi click vào từng milestone sẽ hiển thị ra trang quản lý từng từng mục tiêu: Tại đây, bạn sẽ theo dõi được tổng số lượng công việc gắn theo từng mục tiêu, lọc theo từng trạng thái công việc và nắm tiến độ/ % hoàn thành mục tiêu tính đến thời điểm hiện tại để từ đó có kế hoạch, phương án phù hợp giúp hoàn thành mục tiêu đúng thời hạn.


 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.