Có thể chuyển loại giữa Team - Project ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 3:08 PM


Với team/ project trên Base Wework được sử dụng rất linh hoạt, vì thế tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng có thể chuyển đổi loại giữa team - project để có được các dạng hiển thị phù hợp mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu công việc đã tạo. Để chuyển loại hình, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc icon Base Wework trên thanh app

  • Bước 2: Tại màn hình chi tiết 1 team/ project, bạn click icon "..." ở góc phải màn hình >> Các tùy chọn khác >> Chuyển loại team/ project

  • Bước 3: Xác nhận thao tác, click OK để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.