Có thể đóng/mở lại một dự án/phòng ban không ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 3:10 PM


Nếu dự án đã hoàn thành hoặc phòng ban tạm ngừng hoạt động thì có thể thiết lập đóng dự án/phòng ban lại. Thao tác sẽ thực hiện như sau:


Vào phòng ban/dự án cần đóng >> Chọn vào dấu "..." > Chọn Các tuỳ chọn khác > Đóng dự án/phòng ban.


Để mở lại dự án/phòng ban đã đóng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Bạn chọn tab DS dự án >> chọn phòng ban/ dự án cần mở lại >> Chọn Options >> Quản lý, màn hình sẽ chuyển đến tab Tùy chỉnh của phòng ban/ dự án đó.

  • Bước 2: Bạn click vào dấu "..." ở góc phải màn hình > Other options > Mở lại phòng ban/ dự án.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.