Báo cáo công việc cá nhân xem như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:29 PM


Để xem báo cáo công việc cá nhân. bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc app Base Wework trên thanh app
Bước 2: Tại thanh menu chính, chọn Thành viên >> Chọn tên thành viên cần xem báo cáo  • Báo cáo sẽ hiển thị mặc định là một tháng, tuy nhiên bạn có thể tùy chỉnh lại thời gian báo cáo theo nhu cầu của cá nhân.

  • Các công việc hiển thị có 2 dạng hiển thị theo ngày tạo công việc hoặc hiển thị theo Deadline của công việc.

  • Trong chi tiết báo cáo, bạn có thể biết được tổng số lượng công việc được giao trong khoảng thời gian xem báo cáo, số lượng công việc theo trạng thái công việc, phân loại theo phòng ban/ dự án tham gia và công việc gắn theo từng mục tiêu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.