Cách xem báo cáo nhanh của dự án/phòng ban ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:29 PM


Ngay khi vào giao diện 1 phòng ban/ dự án, bạn có thể xem nhanh được thông tin, tình trạng công việc trong phòng/ dự án cũng như công việc cá nhân ở thanh thông tin bên lề phải màn hình1. Thông tin dự án


Tại đây ban có thể xem được các thông tin:


 • Tên dự án

 • Mô tả của dự án

 • Tiến độ dự án: số lượng công việc hoàn thành/ tổng số lượng công việc trong dự án

 • Thời gian thực hiện dự án

 • Dự án thuộc department nào

 • Số lượng thành viên tham gia dự án

 • Hoạt động gần đây: cập nhật/ lịch sử 1 số hoạt động trong dự án như: tạo công việc mới, đánh dấu hoàn thành công việc...

 • Trạng thái dự án


2. Công việc của tôi


Tại đây bạn có thể xem được:


 • Số lượng công việc và tình trạng công việc được giao trong dự án này

 • Các công việc cần lưu ý chính là các công việc được giao avf đang quá hạn, bạn cần ưu tiên xử lý trước

 • Mới được giao: công việc bạn mới được giao, click vào đó sẽ xổ ra thông tin công việc cụ thể

 • Giao đi và quá hạn: bao gồm các công việc bạn giao đi và bị quá hạn, bạn cần theo dõi để đôn đốc, phối hợp xử lý

3. Mục tiêu:
Danh sách các mục tiêu của dự án, bạn có thể xem nhanh đc deadline của từng mục tiêu.


Khi click vào từng mục tiêu sẽ hiển thị báo cáo chi tiết của mục tiêu đó


4. Thông tin chung:


Tại đây bạn sẽ xem được các thông tin:


 • Số lượng công việc theo trạng thái công việc

 • Số lượng công việc đang quá hạn

 • Sô lượng công việc chưa bắt đầu làm

 • Thống kê công việc theo thành viên

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.