Cách theo dõi tiến độ công việc theo thành viên ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:39 PM


Để theo dõi tiến độ công việc theo thành viên dự án, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.


  • Bước 1: Chọn Dự án muốn theo dõi tiến độ theo thành viên


  • Bước 2: Tại màn hình danh sách công việc, bạn chọn Tùy chọn hiển thị >> Thành viên


Khi đó, công việc sẽ được phân loại theo từng tên thành viên:


Bạn cũng có thể chuyển sang dạng Board view/ Gantt view (với dự án) để tiện theo dõi nhé


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.