Không cho phép quản lý xóa project/team ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:42 PM


Với dữ liệu công việc trong team/ project rất nhiều và quan trọng, khi xóa rồi sẽ không thể khôi phục lại được. Để hạn chế tối đa việc quản lý của team/ project  "xóa nhầm", system owner có thể thiết lập quyền xóa team/ project theo từng team/ project như sau:


  • Bước 1: Truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc icon Base Wework trên thanh app

  • Bước 2: Tại trang Tất cả phòng ban - dự án, bạn chọn team/ project cần thiết lập tính năng này, chọn Options >> Xem chi tiết


  • Bước 3: Tại trang chi tiết team/ project, bạn click vào icon "..." ở gốc phải màn hình >> Các tùy chọn khác >> Tùy chỉnh nâng cao


  • Bước 4: Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh phân quyền này. nếu không cho phép quản trị team/ project được quyền xóa. bạn chọn No


Khi thiết lập thành công, dù quản lý của team/project là người có quyền cao nhất nhưng cũng k thể xóa được. màn hình sẽ hiển thị như sau:


 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.