Làm thế nào để tạo Bộ Lọc Tuỳ Chỉnh in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:45 PM


Để tạo bộ lọc tùy chỉnh giúp lọc công việc theo yêu cầu, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào wework.base.vn hoặc click vào ứng dụng Wework trên thanh app.

Bước 2: Bạn chọn tab Công việc >> Filter >> Add custom filter hoặc click vào Bộ lọc tùy chỉnh tại lề phải màn hình. 


Bước 3: Sau đó, chọn trường lọc theo yêu cầu của bạn.


Tại đây, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Đổi tên bộ lọc: click vào icon nút chì để thay đổi tên


  • Chọn điều kiện lọc: click vào để chọn các trường lọc tương ứng


  • Bạn có thể kết hợp 2 hay nhiều hơn nhiều điều kiện lọc để cho ra kết quả như mong muốn. Sau đó nhấn “Save filter”.


Bước 4: Sau khi setup thành công, bộ lọc sẽ hiển thị tại đây:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.