Cách nhân bản công việc vào dự án/phòng ban khác ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:47 PM


Để nhân bản 1 công việc vào dự án/phòng ban khác bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Truy cập vào wework.base.vn

  • Bước 2: Tại màn hình list công việc, bạn chọn 1 công việc cần nhân bản.


  • Bước 3: Tại màn hình chi tiết 1 công việc, bạn click vào dấu "..." ở góc trên bên phải màn hình và chọn Nhân bản công việc vào dự án/phòng ban khác.


  • Bước 4: Khi popup hiển thị, bạn chọn dự án/phòng ban,  muốn nhân bản và chỉnh sửa lại thông tin công việc. Sau đó, chọn Nhân bản để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.