Cách nhân bản công việc in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 3:07 PM


Để nhân bản 1 công việc bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Truy cập vào wework.base.vn

  • Bước 2: Tại màn hình list công việc, bạn chọn 1 công việc cần nhân bản.


  • Bước 3: Tại màn hình chi tiết 1 công việc, bạn click vào dấu "..." ở góc trên bên phải màn hình và chọn Nhân bản công việc.


  • Bước 4: Khi popup hiển thị, bạn chỉnh sửa lại thông tin công việc và chọn Nhân bản công việc để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.