Cách tạo công việc lặp lại ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:52 PM


Để tạo công việc lặp lại, bạn thao tác như sau:


Bước 1: Bạn vào truy cập vào https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên thanh app.
Bước 2: Bạn click vào Công việc >> CV lặp lại >> Thêm để tạo mới công việc lặp lại.Công việc lặp lại sẽ có chu kì lặp theo tuần hoặc tháng:


  • Lặp lại hàng tuần: Nghĩa là công việc được sinh ra và lặp đi lặp lại vào các ngày trong tuần. (Ví dụ thứ 2, thứ 3,…)

  • Lặp lại hàng tháng: Nghĩa là công việc được sinh ra và lặp đi lặp lại vào một hoặc các ngày cố định trong tháng. (Ví dụ ngày 01, 05, 10,…)


Bước 3: Điền thông tin chi tiết để thiết lập công việc lặp lại.


  • Nếu chọn lặp lại Hàng tuần thì chỉ cần chọn các thứ lặp lại trong tuần. Nếu chọn lặp lại Hàng tháng thì sẽ gõ các ngày lặp lại theo dạng 01,05,10.

  • Deadline: Phần này sẽ dùng để đặt Deadline công việc, phần chọn ngày và thứ lặp lại phía trên là chọn thời gian công việc được hệ thống sinh ra. Phần Deadline này sẽ tính theo giờ, ví dụ công việc sinh ra vào thứ 2 mà deadline 15h30 cùng ngày cần hoàn thành thì sẽ đặt Deadline là 15.5, còn nếu dealine là 15h30 thứ 3 thì sẽ điền là 39.5.

  • Ngày bắt đầu: Ngày công việc lặp lại bắt đầu được sinh ra.

  • Ngày kết thúc: Ngày công việc lặp lại sẽ không tự động sinh ra nữa.

  • More advanced options: Nếu muốn thiết lập các subtask, todo trong công việc lặp lại, bạn nhập tên subtask/ todo ngay tại đây. Mỗi subtask/ todo là 1 dòng, @tag luôn người được giao trong dòng đó và kết thúc bằng Enter.


Bước 4: Sau khi thiết lập đầy đủ thông tin, bạn chọn Tạo mới để hoàn tất phần thiết lập.NOTE:

  • Khi thiết lập thành công, hệ thống sẽ tự động sinh 1 công việc có ngày lặp lại trong chu kì này.

  • Chu kì sinh công việc lặp lại sẽ tính như sau: công việc lặp lại ngày thứ (n+1) sẽ được sinh ra lúc 7h của ngày có công việc lặp lại thứ n.


Ví dụ 1:
Công việc lặp lại theo tuần có các ngày lặp lại là thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Hôm nay là thứ 2, bạn tạo công việc lặp lại này thì chu kì sẽ như sau:

- Thiết lập thành công >> hệ thống tự động sinh luôn công việc cho ngày thứ 3.

- 7h thứ 3 tuần này sẽ sinh công việc lặp lại của thứ 5 tuần này.

- 7h thứ 5 tuần này sẽ công việc lặp lại của thứ 3 tuần sau.

Tương tự với các tuần tiếp theo và công việc lặp lại theo tháng.


Ví dụ 2:
Công việc lặp lại theo tuần có ngày lặp lại là thứ 7 hàng tuần. Hôm nay là thứ 3, bạn tạo công việc lặp lại này thì chu kì sẽ như sau:

- Thiết lập thành công >> Ấn force run để hệ thống sinh công việc cho thứ 7 tuần này

- 7h thứ 7 tuần này sẽ sinh công việc lặp lại của thứ 7 tuần sau


Ví du 3:


Công việc lặp lại theo tháng có ngày lặp lại là ngày 02, 16 hàng tháng. Hôm nay là ngày 01, bạn tạo công việc lặp lại này thì chu kì sẽ như sau:

- Thiết lập thành công >> hệ thống sẽ sinh công việc ngày 02 tháng này

- 7h ngày 02 tháng này sẽ sinh công việc lặp lại của ngày 16 tháng này
- 7h ngày 16 tháng này sẽ sinh công việc lặp lại của ngày 02 tháng sau
Tương tự lặp lại với các ngày và tháng tiếp theo.


 


 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.