Làm sao thêm nhiều người theo dõi ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:19 AM


Để thêm nhiều người theo dõi trong 1 nhiệm vụ, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ , hoặc chọn biểu tượng Workflow trên thanh menu app và thực hiện theo các thao tác sau:


Bước 1 : Chọn nhiệm vụ bạn cần thêm nhiều người theo dõi, trong trang danh sách workflow hoặc chi tiết 1 nhiệm vụ, bạn click vào icon như ảnh và chọn Thêm nhiều người theo dõi
Bước 2: @tag username của người theo dõi vào khung rồi chọn Thêm để hoàn tất thao tác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.