Cách tùy chỉnh notification cho người duyệt khi đến lượt duyệt (Duyệt lần lượt) ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:50 PM


Với hình thức Duyệt lần lượt, bạn có thể tùy chỉnh notification thông báo cho người duyệt theo 2 cách:

Cách 1: Khi 1 đề xuất được khởi tạo thành công, toàn bộ danh sách người duyệt sẽ nhận được noti thông báo luôn. Với cách này bạn có thể tạo loại đề xuất bình thường và không cần tùy chỉnh thêm.
Cách 2: Khi 1 đề xuất được khởi tạo thành công, noti thông báo sẽ gửi cần lượt cho từng người trong danh sách duyệt, người 1 xử lý xong, người tiếp theo mới có noti. Cụ thể bạn thiết lập như sau:
- Bước 1: Truy cập vào request.base.vn
- Bước 2: Bạn chọn 1 loại đề xuất cần thiết lập tính năng này

- Bước 3: Tại chi tiết loại đề xuất, bạn chọn Các tùy chỉnh nâng cao

- Bước 4: Khi popup bật lên bạn chọn Yes như ảnh hướng dẫn để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.