Cách xóa các trường dữ liệu tùy chỉnh trong mẫu form đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:52 PM


Để xóa các trường dữ liệu trong mẫu form đề xuất  bạn làm theo hướng dẫn sau nhé!

  • Bước 1: Vào  https://request.base.vn
  • Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  -> Chọn biểu tượng Folder -> Sau đó chọn đề xuất cần chỉnh sửa.

  • Bước 3: Sau tên mỗi trường dữ liệu sẽ có các biểu tượng như  hình bên dưới -> Click chọn X

  • Bước 4: Chọn Ok để xóa trường dữ liệu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.