Thiết lập người theo dõi mặc định trong nhóm đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:52 PM


Để thiết lập người theo dõi mặc định trong nhóm đề xuất, khi tạo đề xuất người dùng chỉ có thể thêm, không thể bỏ bớt người theo dõi mặc định đó, bạn làm theo hướng dẫn sau nhé!

  • Bước 1: Vào  https://request.base.vn
  • Bước 2: Ở thanh chức năng bên trái  -> Chọn biểu tượng Folder -> Sau đó chọn đề xuất cần chỉnh sửa.

  • Bước 3:  Sau đó thông tin của đề xuất sẽ hiển thị 

Ở góc dưới bên phải  đề xuất có mục Tùy chỉnh nâng cao -> Click vào dấu mũi tên

  • Bước 4: Ở tính năng người theo dõi -> Chọn Yes để  người tạo đề xuất không thể xóa.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.