Làm thế nào để chuyển tiếp nội dung từ đề xuất này sang đề xuất khác ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:54 PM


Để thiết lập chuyển tiếp đề xuất này sang đề xuất khác bạn làm theo hướng dẫn sau: 

 • Bước 1: Đầu tiên bạn đăng nhập vào https://request.base.vn/
 • Bước 2:  Vào mẫu form bạn cần chuyển tiếp, tại phần Forwarding group -> Chọn ‘’+ Thêm ‘’

 • Bước 3:  Khi Popup sẽ hiển thị ra tên tất cả các đề xuất, bạn tìm kiếm đề xuất bạn muốn Chuyển tiếp.

 • Bước 4: Chọn trạng thái cho đề xuất trước khi chuyển tiếp

Có 3 trạng thái của đề xuất

 • Done: Cả chấp nhận và từ chối
 • Approved: Đã  chấp nhận
 • Rejected: Đã  từ chối

Tùy vào loại đề xuất bạn sẽ chọn trạng thái phù hợp sau đó save lại nhé!

Sau khi thiết lập xong giao diện sẽ hiển thị như ảnh dưới đây:

*Tuỳ chỉnh trường dữ liệu

 • Bước 5: Bạn cần thiết lập các trường dữ liệu của nhóm đề xuất chuyển tiếp và nhóm được chuyển tiếp có input key giống nhau.

 Để chỉnh Input Key bạn chọn vào biểu tượng Sấm sét ( Edit input Key ) và điền input key vào Mã trường dữ liệu

Nhóm đề xuất chuyển tiếp

Nhóm đề xuất được chuyển tiếp

*Cách chuyển tiếp đề xuất

 • Bước 6:  Tạo 1 đề xuất sau đó chuyển tiếp  

Sau khi đề xuất của bạn đã được duyệt. Bạn click vào mũi tên  đi xuống ở góc bên phải  -> Chọn Chuyển tiếp đề xuất

 • Bước 7: Chọn vào đề xuất đã được thiết lập trước đó

Sau đó chọn Chuyển tiếp đề xuất

Hiển thị được chuyển tiếp từ đề xuất nào

 • Lưu ý: Những trường có Input key giống nhau sẽ tự động được điền vào.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.