Thiết lập quyền gửi Công văn đến & Công văn đi như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:18 AMĐể thiết lập quyền gửi và tạo công văn đến và đi trong phần mềm Base Office sẽ thao tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào mục QUẢN LÝ ở trên thanh menu.


Bước 2: Sau khi click vào mục Quản lý sẽ thấy có phần Quyền được gửi công văn đến & công văn đi trong mục CÔNG VĂN ĐẾN & CÔNG VĂN ĐI để thiết lập thông tin.


Lưu ý:


  • Với mục Các bộ phận được gửi công văn sẽ lấy các bộ phận theo phần Nhóm ở trang https://account.base.vn.

  • Ở phần Các bộ phận được gửi công văn chỉ cần gõ tên phòng ban hoặc gõ @ thì sẽ hiển thị tất cả phòng ban để lựa chọn. Còn phần Các cá nhân được gửi công văn thì gõ @username sẽ hiển thị ra nhân sự cần tìm.

  • Có thể chọn nhiều phòng ban và cá nhân được gửi công văn.

  • Tất cả cá nhân/phòng ban được cấp quyền trong mục này sẽ được cấp quyền gửi công văn tới nội bộ.

Bước 3: Sau khi thiết lập xong thông tin, chọn Lưu thay đổi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.