Thiết lập quyền gửi và nhận công văn từ bên ngoài như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:19 AMĐể thiết lập các cá nhân trong công ty có quyền gửi và nhận công văn từ bên ngoài sẽ thao tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào mục QUẢN LÝ ở trên thanh menu.


Bước 2: Sau khi hiển thị ra trang tùy chọn, kéo chuột xuống phía dưới mục Quyền gửi và nhận công văn từ bên ngoài để thiết lập thông tin.


Lưu ý:


  • Phần thiết lập thông cá nhân này sẽ gõ theo cấu trúc @username sẽ ra cá nhân mình muốn cấp quyền gửi và nhận công văn từ bên ngoài.

  • Có thể chọn nhiều cá nhân được quyền gửi và nhận công văn từ bên ngoài.

Bước 3: Sau khi thiết lập xong thông tin, chọn Lưu thay đổi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.