Thiết lập chỉnh sửa màu sắc của nhóm công văn/ thông báo ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:24 AM


Để chỉnh sửa màu cho nhóm văn bản sẽ thao tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào mục QUẢN LÝ ở trên thanh menu. Sau đó chọn vào mục Quản lý nhóm.


Bước 2: Ở nhóm văn bản muốn đổi màu, chọn vào phần Edit.


Bước 3: Chọn màu cho nhóm văn bản ở phần Màu sắc


Bước 4: Sau khi chọn màu sắc cho văn bản xong, ấn vào phần Chỉnh sửa để lưu lại thông tin.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.