Tạo thông báo mới như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:28 AMĐể tạo một thông báo mới sẽ thao tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào nút TẠO MỚI.


Bước 2: Sau đó sẽ hiển thị ra bảng tùy chọn thông tin, ở mục CHỌN CÔNG VĂN     chọn Thông báo. Tiếp theo, lựa chọn nhóm văn bản cho Thông báo đó phía dưới.


Bước 3: Sau khi lựa chọn các thông tin phù hợp, sẽ hiển thị ra trang để thiết lập các thông tin của thông báo như sau:


Chú thích các trường thông tin:


 • Tiêu đề thông báo: Tên của Thông báo/công văn. Ví dụ: Quy định về thời gian làm việc.

 • Loại thông báo: Phân loại vào nhóm văn bản nào, mã văn bản là gì (Phần này có thể lấy theo mã văn bản hệ thống tự sinh ra hoặc tự tùy chỉnh được mã văn bản), tùy chỉnh văn bản này có thuộc folder nhóm văn bản nào không.

 • Đơn vị ban hành: Phòng ban nào đưa ra thông báo/công văn này.

 • Danh sách người nhận: Thông báo này được gửi tới ai, bộ phận nào. Nếu là gửi tới toàn bộ công ty, chọn vào nhóm Toàn công ty được tạo mặc định của hệ thống.

 • Nội dung thông báo: Phần này sẽ thiết lập nội dung của thông báo.

 • Tài liệu đính kèm: Ảnh chụp/Bản scan của thông báo được ký và đóng dấu đỏ của công ty.

 • Phê duyệt: Phần này sẽ thiết lập để tùy chỉnh thông báo đã được duyệt để ban hành hay chưa. Nếu chọn vào phần Công văn đã được duyệt thì sẽ thông báo sẽ được ban hành luôn. Còn nếu chọn Công văn đang chờ duyệt thì phải chờ người được tag duyệt chấp nhận thì Thông báo mới được ban hành.

 • Loại công văn: Tùy chọn loại công văn cho thông báo thuộc như Quyết định, Bổ nhiệm, Khen thưởng,...

 • Từ khóa: Phần này có thể thiết lập hoặc không thiết lập. Việc thiết lập từ khóa giúp tìm kiếm thông báo hiệu quả hơn.

 • Ngày ban hành: Ngày ban hành thông báo.

 • Ngày hiệu lực: Ngày thông báo bắt đầu được áp dụng.

 • Ngày hết hạn: Ngày kết thúc hiệu lực của thông báo, có thể thiết lập phần này hoặc không thiết lập tùy theo nhu cầu.

 • Người ký: Người ký trong thông báo được ban hành.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn vào mục Tạo thông báo mới là hoàn thành.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.