Tạo công văn đi như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:29 AMBước 1: Để tạo công văn đi, bạn truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào nút Tạo mới.

Bước 2: Sau đó sẽ hiển thị ra bảng tùy chọn thông tin, ở mục CHỌN CÔNG VĂN, chọn Công văn đi. Tiếp theo, lựa chọn công văn đó là công văn nội bộ hay công văn từ ngoài công ty và cuối cùng là chọn nhóm văn bản cho công văn đó phía dưới.

Bước 3: Sau khi lựa chọn các thông tin phù hợp, sẽ hiển thị ra trang để thiết lập các thông tin của thông báo


Chú thích các mục:

 • Tiêu đề công văn đi: Tên của công văn. Ví dụ: Quy định về thời gian làm việc.
 • Loại công văn đi: Phân loại vào nhóm văn bản nào, mã văn bản là gì (Phần này có thể lấy theo mã văn bản hệ thống tự sinh ra hoặc tự tùy chỉnh được mã văn bản), tùy chỉnh văn bản này có thuộc folder nhóm văn bản nào không.
 • Đơn vị ban hành: Bộ phận nào ban hành công văn đi này.
 • Gửi đến: Thông tin của người nhận/bộ phận nhận công văn
 • Nội dung công văn đi: Phần này sẽ thiết lập nội dung của thông báo.
 • Tài liệu đính kèm: Ảnh chụp/Bản scan của thông báo được ký và đóng dấu đỏ của công ty.
 • Phê duyệt: Phần này sẽ thiết lập để tùy chỉnh thông báo đã được duyệt để ban hành hay chưa. Nếu chọn vào phần Công văn đã được duyệt thì sẽ thông báo sẽ được ban hành luôn. Còn nếu chọn Công văn đang chờ duyệt thì phải chờ người được tag duyệt chấp nhận thì Thông báo mới được ban hành.
 • Loại công văn: Tùy chọn loại công văn cho thông báo thuộc như Quyết định, Bổ nhiệm, Khen thưởng,...
 • Từ khóa: Phần này có thể thiết lập hoặc không thiết lập. Việc thiết lập từ khóa giúp tìm kiếm thông báo hiệu quả hơn.
 • Ngày ban hành: Ngày ban hành công văn.
 • Ngày hiệu lực: Ngày công văn bắt đầu được áp dụng.
 • Ngày hết hạn: Ngày kết thúc hiệu lực của công văn, có thể thiết lập phần này hoặc không thiết lập tùy theo nhu cầu.
 • Người ký: Người ký trong công văn được ban hành.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn vào mục Tạo công văn đi mới là hoàn thành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.