Cách đánh dấu thông báo/công văn ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:49 AM


Để đánh dấu 1 công văn, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào office.base.vn

  • Bước 2: Tại trang danh sách các công văn, bạn chọn công văn cần đánh dấu và click vào icon lá cờ hoặc click chuột vào mũi tên xuống và chọn Đánh dấu.


  • Để xem lại các công văn đã đánh dấu, bạn click vào mục Đánh dấu tại cây menu cột trái nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.