Cách lưu trữ thông báo/công văn ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 11:08 AM


Để lưu trữ 1 công văn, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào office.base.vn

  • Bước 2: Tại trang danh sách công văn, bạn chọn công văn cần lưu trữ và thao tác theo ảnh hướng dẫn sau:


  • Để xem lại các công văn đã lưu trữ, tại cột menu bên trái bạn click vào Lưu trữ nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.