Làm thế nào để thêm người nhận thông báo/công văn ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:31 AM


Để thêm người nhận công văn bạn làm theo hướng dẫn sau:


  • Bước 3: Ở thanh chức năng  bạn chọn vào mũi tên để xuất hiện ra Popup 

Bạn click chọn Sửa danh sách người nhận


  • Bước 4:  Điền tên người cần thêm vào phần Gửi đến.

  • Bước 5: Chọn Cập nhật để lưu lại thay đổi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.