Cách tạm xóa thông báo/công văn ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:32 AM


Để tạm xóa 1 công văn, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào office.base.vn

  • Bước 2: Tại trang danh sách công văn, bạn chọn công văn cần tạm xóa và click Tạm xóa

 

  • Để xem lại những công văn đã tạm xóa, tại cột menu bên trái bạn click Đã tạm xóa nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.