Xóa vĩnh viễn thông báo/công văn ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:31 AM


Để xóa vĩnh viễn 1 công văn, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Truy cập vào office.base.vn

  • Bước 2: Tại trang danh sách công văn, bạn chọn công văn cần xóa và click Xóa vĩnh viễn:


LƯU Ý: 

  • Các công văn đã xóa vĩnh viễn sẽ không khôi phục được.

  • Quyền xóa vĩnh viễn công văn chỉ dành cho owner.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.