Cách cập nhật thông tin công ty in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:23 PM


Để cập nhật thông tin công ty như mô tả ngắn về công ty, logo, ảnh đại diện, địa chỉ, ngày thành lập, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty thì thao tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào link https://inside.base.vn, sau đó chọn vào mục Tùy chỉnh >> Tùy chỉnh công ty.Bước 2: Sau khi chọn vào mục Tùy chỉnh công ty, sẽ có hiển thị ra bảng thông tin để tùy chỉnh, lựa chọn phần muốn chỉnh sửa để sửa lại thông tin mới.Bước 3: Sau khi hoàn thành dữ liệu, chọn Hoàn thành chỉnh sửa là được

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.