Cách thiết lập quyền chia sẻ thông tin trong phòng ban in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:35 PM


Để thiết lập quyền chia sẻ thông tin trong từng phòng ban, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn

Bước 2: Tại thanh menu chính, bạn click vào Phòng ban và chọn phòng ban cần thiết lập.



Bước 3: Bạn click vào icon hình bánh răng ở góc phải và chọn Phân quyền sử dụng.



Bước 4: Tại đây, bạn thiết lập các quyền chia sẻ thông tin trong phòng ban nhé


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.