Cách xem báo cáo tổng quan các nhóm tài nguyên trên Booking in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 6:04 CH


Để xem báo cáo các nhóm tài nguyên trên Base Booking, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào booking.base.vn


Bước 2: Tại thanh menu cột trái bạn chọn Báo cáo.


Bước 3: Nếu muốn xem báo cáo tổng quan toàn bộ các tài nguyên trên hệ thống bạn có thể bỏ qua bộ lọc chi tiết và chọn thời gian cần xem báo cáo.


Bước 4: Trong báo cáo tổng quan bạn có thể xem được 2 lát cắt: 


Báo cáo theo nhóm tài nguyên: nhìn vào đây bạn có thể xem được nhóm tài nguyên nào được sử dụng nhiều, nhóm nào được sử dụng ít.


  • Báo cáo tỷ lệ đăng ký giữa các nhóm tài nguyên: 

  • Báo cáo tổng số lượng đăng ký của các nhóm tài nguyên:

  • Báo cáo Tổng hợp theo số lượng đăng ký và tổng thời gian sử dụng của từng nhóm tài nguyên.

- Cột thể hiện Số lượng đăng kí từng nhóm tài nguyên.
- Đường thể hiện thời gian sử dụng của từng nhóm tài nguyên.


  • Báo cáo số lượng đăng ký hàng tháng của từng nhóm tài nguyên:

Báo cáo theo trạng thái đăng kí: Đang chờ - Đồng ý - Từ chối


  • Báo cáo số lượng đăng kí theo trạng thái của từng tháng sử dụng tài nguyên

  • Báo cáo tỷ lệ đăng ký theo trạng thái: 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.