Cách mời 1 nhóm thành viên (team) tham gia cuộc họp in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:09 PM


Khi mời thành viên tham dự một cuộc họp, nếu như số lượng thành viên tham gia nhiều, bạn có thể thực hiện mời theo nhóm để thực hiện công đoạn này tiện lợi. Đầu tiên, bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Meeting trên thanh menu app sau đó thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Chọn cuộc họp cần mời các thành viên tham dự

 

Bước 2: Chọn biểu tương ".."  => Chọn "Mời thành viên theo nhóm"

 

Bước 3: Tag các nhóm bằng usergroup => "Lưu lại"

 

Lưu ý: Usergroup lấy tại https://account.base.vn/company/units

 

Bước 4: Các thành viên thuộc nhóm được tag sẽ hiển thị ở mục thành viên

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.