Cách thiết lập quản lý trực tiếp in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:10 PM


Để chọn người quản lý trực tiếp cho 1 thành viên, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Truy cập vào account.base.vn
  • Bạn chọn Thành viên, tại tên thành viên bạn muốn chọn quản lý, bạn click vào dấu 3 chấm và chọn Chỉnh sửa/ chọn direct manager:

  • Khi popup bật ra, bạn @ tag username của người quản lý và click Set manager để hoàn tất thao tác nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.