Các phần phân quyền trong Test Center in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:30 CH


Test Center có những phân quyền nào? 

 • Owner của Base
 • Admin của Base
 • Test Center Admin

Những phân quyền trên đều có quyền tạo Subjects và đề thi test trong Test Center.
Subject: Là nhóm/bộ môn gồm những bài test cùng tính chất với nhau.

 • VISIBLE TO TEAM(S) : Cá nhân/nhóm có thể xem được những bài thi trong Subjects đó.
 • OWNERS: Người quản lý Subject. Có quyền sửa các đề thi trong subject, 

Đề thi test: Là đề thi để gửi cho ứng viên, nhân sự trong công ty làm bài.

 • Followers: Phân quyền có thể sửa đề thi mà mình được tag làm Followers
 • Judges: Phân quyền có quyền chấm thi, sửa điểm bài thi thuộc đề thi đã được tag.

Vậy những phân quyền nào được gửi bài thi nội bộ?

 • Admin, Owner, Test Center admin của hệ thống Base
 • Owner của Subject
 • Follower của đề thi
 • Phân quyền HR Executive, HR Manager trong hệ thống E-Hiring (nếu sử dụng ứng dụng E-Hiring cùng Test Center). 

Lưu ý: Với phân quyền HR Excecutive và HR Mananger chỉ có thể gửi bài thi cho ứng viên và xem được điểm ứng viên trên giao diện E-Hiring. Để xem chi tiết và chấm điểm bài thi thì cần phải được phân quyền là Judges trong bài thi đó.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.