Cách tạo bài test mới in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:31 CH


Để tạo bài test mới, bạn làm thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng Test Center, chọn Test hoặc truy cập linkhttps://testcenter.base.vn/tests
Tại giao diện này, bạn chọn "New Test" để tạo bài test mới.

Bước 2: Nhập các thông tin để tạo bài test mới như sau:

Test Name: Tên của bài test
Subject: Chọn Subject của bài test
 Lưu ý: Cần tạo Subject trước khi tạo bài test. Cách tạo Subject bạn xem tại đây.

Time Allowace: Thời gian tối đa được làm bài test
Followers: Thành viên có quyền chỉnh sửa các câu hỏi trong bài test
Judges: Thành viên có quyền chấm điểm các bài thi

Sau khi điền đủ thông tin, bạn chọn "Creat a new test" để tạo bài Test mới.

Bước 3: Để tạo nhóm hỏi trong bài test, bạn điền tên nhóm câu hỏi như sau:

  • Single - Choice: Câu hỏi trắc nghiệm
  • Question Group: Tạo nhóm câu hỏi
  • Open - ended: Câu hỏi tự luận

Bước 4: Tạo các câu hỏi trong bài test, bạn bấm chọn Add Question như hình:

Bạn điền nội dung câu hỏi và đáp án như hình rồi bấm Create để tạo.

Bạn nhớ chọn đáp án đúng bằng cách click vào đáp án cần chọn.

Bước 5: Để thêm các câu hỏi mới, bạn chỉ cần chọn Add Question như hình sau:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.