Hướng dẫn tạo Subject trên Test Center in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 tại 2:32 CH


Để tạo Subject trên Test Center, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Test Center rồi chọn mục Subjects hoặc truy cập link: https://testcenter.base.vn/subjects


Bước 2: Tại giao diện này, bạn chọn "New Subject" mới. Tại đây, bạn nhập các thông tin trong popup mới, ví dụ như hình:

Subject name: Tên của Subject
Owners: Tag những người quản lý của Subject
Visible Teams: Nhóm thành viên có thể xem những bài test trong Subject này (Không xem được chi tiết bài test hay bài thi)
Group name: Tên nhóm Subject

Bước 3: Sau khi điền đủ thông tin, bạn chọn Create Subject. Dưới đây Subject bạn tạo:


P/s: Chọn Edit Subject nếu bạn muốn sửa lại hoặc chọn New Test để tạo bài test trong Subject này nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.