Tạo công việc mới ở Wework in

Sửa đổi trên: Fri, 6 Tháng 11, 2020 at 3:30 PM


           


        Để thêm một công việc mới, bạn cần truy cập vào trang web https://wework.base.vn hoặc vào biểu tượng Base WeWork trên danh sách các app bên dưới : 

 

 

 


    Sau đó để tạo ra một công việc bạn cần làm theo các thao tác sau :

 

  • Bước 1 : Bạn click vào Phòng ban hoặc dự án mà bạn cần tạo công việc >> bạn Click vào "Tạo công việc" như 1 và 2 .

 

 

 

 

  • Bước 2 : Bạn điền tất cả thông tin công việc cần tạo ra >> bạn nhấn nút "Thêm công việc". 

 

A picture containing chart

Description automatically generated

 

        

    **Trong phần tạo công việc mới bạn cần lưu ý : 


  • Người nhận việc: Là người chịu trách nhiệm hoàn thành công việc này >> Bạn chỉ cần "@ + username" sẽ tag được tên người nhận việc và chỉ tag được 1 người.

  • Nhóm công việc : Là nhóm các công việc có trong phòng bán hoặc dự án >> Bạn cần biết cách tạo nhóm công việc theo hướng dẫn ---> Cách Tạo Nhóm Công Việc 

  • Tài liệu đính kèm: là đính kèm file hoặc hình ảnh. 

  • Người theo dõi: là nơi bạn có thể add thêm người theo dõi công việc này.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.