Cách thiết lập chấm công qua Mobile in

Sửa đổi trên: Fri, 20 Tháng 11, 2020 at 9:50 AM            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

            Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

            

             Để thiết lập chấm công  bằng mobile của công ty cần làm theo các bước

            Bước 1: Đảm bảo các Office đã được tạo ra trên Base HRM và nhân sự đã được gắn với từng Office

  • Nếu chưa tạo địa điểm văn phòng, có thể thêm tại --> ĐÂY . Và thực hiện tiếp :
Bước 2: Tạo client cho văn phòng làm việc  • Tại Client type, bấm chọn mobile_checkin


**Lưu ý: 

  • Client IP address: trong trường hợp công ty dùng mạng có dãi IP tĩnh, có thể điền IP để ràng buộc nhân viên phải kết nối vào mạng công ty mới check in được.

  • Verify Location: chọn Yes nếu cần xác thực check in theo vị trí cố định

  • Required confirmation: tick chọn và tag người quản lý để phê duyệt cho các trường hợp check in bằng mobile nếu cần thiết

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.