Cách kết nối máy chấm công với Base Check-in Station in

Sửa đổi trên: Wed, 2 Tháng 12, 2020 at 3:33 PM


            Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

            Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:

    

Base Checkin Station là ứng dụng trung gian giúp kết nối dữ liệu từ máy chấm công với phần mềm Base HRM.


Để thiết lập được ta cần thực hiện như sau :


Bước 1: Tải app Base Check-in Station về máy tính:

  • Truy cập đường dẫn  http://bit.ly/CheckinStations và tải app Base Check-in Station phiên bản mới nhất. ( Vì ứng dụng chưa đăng ký nên máy tính sẽ không cho tải, cần chọn “Keep” để đồng ý tải.)


Bước 2: Mở và đăng nhập vào ứng dụng:

  • Sau khi mở ứng dụng, nhấp vào nút Login và điền token và password để đăng nhập.  • Vào Base HRM => chọn “Company Offices” => bấm vào tên Office để lấy token và password (mà bạn đã đặt cho client khi tạo client mới).Bước 3: Thêm Device (máy chấm công) cho Base Check-in Station:

  • Các thông tin cần điền ở đây sẽ lấy từ phần mềm đi kèm với máy chấm công (thường đã được Nhà cung cấp máy chấm công cài đặt trên máy PC). Nếu kết nối thành công sẽ hiển thị trạng thái "Connected".Bước 4: Sync và push data 

  • Sau khi kết nối thành công, ở góc phải phía trên ứng dụng Base Check-in Station sẽ có nút SYNC và PUSH. Ấn Sync để sync data từ máy chấm công lên Base Check-in Station, sau đó Push để đưa data đó lên Base Checkin**Lưu ý: Để data sync lên Base Checkin, mã chấm công (checkin code) trên Base HRM của nhân viên phải trùng khớp với mã chấm công trên máy chấm công.


http://bit.ly/CheckinStations 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.