Cách cài đặt tính deadline theo lịch làm việc từng cá nhân in

Sửa đổi trên: Wed, 6 Tháng 1, 2021 at 10:30 AM


Để cài đặt deadline công việc tính thời gian theo lịch làm việc bạn thực hiện như sau:


Bước 1: Chọn app Base Account trên thanh menu app hoặc link https://account.base.vn/. Sau đó, mỗi cá nhân chọn "Lịch làm việc" và điền thông tin lịch làm việc vào đó => chọn "Lưu lại"


Lưu ý: có thể setup thời gian nhiều ca làm việc


Bước 2: Chọn app Base Workflow trên thanh menu app hoặc link https://workflow.base.vn/. Sau đó, bạn chọn 1 luồng công việc cần cài đặt deadline theo thời gian làm việc => chọn "Chỉnh sửa"

Bước 3: Trong mục "Thời hạn được tính toán theo lịch làm việc của nhân viên đã được cài đặt trong Base Account? " bạn chọn "Có, nếu như nhân viên đã được cài đặt lịch làm việc và sẽ bỏ qua tùy chọn Bỏ qua ngày chủ nhật" => chọn "Cập nhật"


Sau đó, các công việc sẽ được tính deadline theo lịch làm việc đã cài đặt của người thực thi các job trong luồng workflow đó.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.