Bắn dữ liệu từ các app Work+ vào Base Goal để checkin tự động in

Sửa đổi trên: Wed, 3 Tháng 3, 2021 at 11:46 AM


Webhook từ Wework, Request, Workflow về Goal để checkin tự động


Bước 1: Vào Goal => Cài đặt => Metrics => Chọn 1 metric muốn được checkin tự động => Chỉnh sửa => Webhooks => Copy Goal Checkin API Endpoint để paste vào app mà bạn muốn bắn dữ liệu điBước 2: Goal sẽ cần 4 dữ liệu từ app khác truyền về để checkin tự động nên bạn phải vào app muốn bắn dữ liệu đi, tạo các trường tuỳ chỉnh bắt buộc:

 • Chu kỳ (cycle) : điền dữ liệu dựa vào ID của cycle (lấy ở url của cycle, ví dụ như hình là 106)

    

 • Nhân viên phụ trách (user): điền @username của người phụ trách mục tiêu

 • Giá trị (value): giá trị cần checkin

 • Nội dung (name): điền nội dung tuỳ chọn, ví dụ: tên khách hàng, tên đơn hàng,..


Bước 3: Thiết lập webhook ở app muốn bắn dữ liệu đi

 • Dán API endpoint của Goal vào ô phù hợp, dữ liệu sẽ được truyền đi khi: • TaskCreated: khi công việc được tạo

 • TaskDone: khi công việc hoàn thành

 • TaskStatusUpdated: khi công việc được chuyển trạng thái

 • subtaskCreated: khi công việc con được tạo

 • subtaskDone: khi công việc con hoàn thành

 • subtaskStatusUpdated: khi công việc con được chuyển trạng thái

 • Thiết lập Transformer tương ứng với 4 trường dữ liệu vừa tạo và Lưu lại:


 


**Lưu ý: Mục original key điền theo cú pháp: {custom_(mã trường dữ liệu tuỳ chỉnh tương ứng)} 


Như vậy, chỉ cần thao tác 1 công việc từ các app khác thì dữ liệu sẽ được tự động checkin ở Goal.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.