Base Booking: Cài đặt chế độ duyệt đăng ký cho một tài nguyên in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 4, 2022 tại 10:20 SA


Để cài đặt chế độ duyệt bạn vào Base Booking trên thanh menu app hoặc truy cập link https://booking.base.vn/ và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" => Chọn biểu tượng mũi tên tại tài nguyên muốn chỉnh sửa => "Tùy chỉnh duyệt" 

Bước 2: Bạn chọn các chế độ duyệt phù hợp => "Lưu lại"

- Kiểu duyệt "Một người duyệt": Quản lý tài nguyên là người duyệt duy nhất

- Kiểu duyệt "Song song": Có thể thêm người duyệt cố định khác ngoài quản lý tài nguyên. Những người duyệt này có thể duyệt cùng lúc

- Kiểu duyệt "Lần lượt": Có thể thêm người duyệt cố định khác ngoài quản lý tài nguyên. Những người duyệt sẽ duyệt theo thứ tự tag

- Lựa chọn "Yêu cầu duyệt từ quản lý": Nếu chọn "Có" người tạo đăng ký có thể tùy ý tag thêm người duyệt ngoài người duyệt cố định. Nếu chọn "Không" sẽ theo cài đặt người duyệt cố định.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.