Base HRM - Nghỉ phép: Cài chuyển phép tự động vào cuối năm in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:26 SA


Để cài  đặt hệ thống tựđộng cập nhật phép vào cuối năm, bạn truy cậpứng dụng  Base HRM trong kho app hoặc theo đường dẫn: https://hrm.base.vn/

Bước 1: Bạn chọn Nghỉ phép trên màn hình HRM


Bước 2: Tại chính sách nghỉ phép cần setup, click dấu (..) => Automation => Schedule auto aggregate year -endHệ thống hiển thi popup bên dưới, bạn điền thời gian tự động cập nhật => click Lưu lại để hoàn tất thao tác


Ví dụ: 1/1 hàng năm, ngày phép sẽ tự động cập nhật.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.