Base Asset - Cài đặt thông tin kho hàng in

Sửa đổi trên: Tue, 10 Tháng 5, 2022 tại 2:45 CH


Kho hàng là nơi lưu trữ tài sản của công ty, mỗi hệ thống có thể có nhiều kho hàng để lưu trữ, cung cấp và kiểm soát được thuận tiện và nhanh chóng. Để thực hiện tạo kho hàng bạn truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chọn Base Asset từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Kho hàng" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin khó hàng

- Tên kho hàng: Tên để phân biệt các kho với nhau

- Người quản lý: Mặc định hiển thị người tạo, có thể xóa và tag thay thế bằng người khác quản lý phù hợp (có thể tag nhiều quản lý)

- Điện thoại: Số điện thoại kho (nếu có)

- Địa chỉ: Địa chỉ kho hàng

Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện tạo kho.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.