Base Asset - Cài đặt nhóm tài sản in

Sửa đổi trên: Tue, 10 Tháng 5, 2022 tại 3:54 CH


Nhóm tài sản thường được phân loại theo thiết bị hoặc theo bộ phận làm việc, sử dụng để phân loại nhóm cho các tài sản. Để thực hiện tạo nhóm tài sản bạn truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chọn Base Asset từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Cách 1: Tạo thủ công

Bước 1: Chọn "Cài đặt chung" => "Nhóm tài sản" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin nhóm và "Lưu lại"

- Tên nhóm tài sản: Tên nhóm không quá 150 ký tự

- Mã nhóm tài sản: mã nhóm viết liền, không dấu, không ký tự đặc biệt

- Mô tả nhóm tài sản: Mô tả thêm nếu có

Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện

Cách 2: Nhập excel

Bước 1: Chọn "Cài đặt chung" => Dấu mũi tên tại Tạo mới => "Nhập dữ liệu excel"

Bước 2: Download file mẫu, điền thông tin và nhập lại file để cập nhật dữ liệu


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.