Base Asset - Tạo chính sách trong asset in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:52 CH


Chính sách được tạo để giúp nhà quản lý thiết lập các chính sách áp dụng cho các hành động bàn giao, phục hồi, hủy bỏ, sửa chữa, đánh dấu mất, hỏng. Để thiết lập chính sách bạn truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chọn Base Asset từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Chọn "Cài đặt chung" =>"Chính sách" =>"Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin và "Lưu lại"

- Tên: Tên chính sách tối đa 255 kí tự
- Loại chính sách: Chọn loại bao gồm bàn giao, thu hồi, hủy bỏ, phục hồi, mất, sửa chữa, hòng

- Mẫu in (*): up file mẫu in tùy chỉnh cho chính sách

- Điều kiện chính sách và điều khoản: Thông tin chi tiết của chính sách

Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện tạo chính sách.


(*) Cách tạo mẫu in: Mẫu in hỗ trợ dạng file docx, được tạo dựa vào các biến hỗ trợ để lấy thông tin.

- Danh sách biến hỗ trợ có thể xem tại mục hướng dẫn:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.