Base Asset - Hướng dẫn cài đặt cấu hình in

Sửa đổi trên: Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:04 CH


Trong Base Asset, cấu hình chung hỗ trợ cài đặt Kiểu tài sản, Nhóm tài sản và Nhà cung cấp để bổ sung thông tin và quản lý tài sản, công cụ dụng cụ tốt nhất. Để thực hiện cài đặt cấu hình bạn truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chọn Base Asset từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: 

1. Cấu hình nhà cung cấp

Bước 1: Chọn "Nhà cung cấp" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin theo mẫu và "Lưu lại"

2, Cấu hình Loại tài sản

Bước 1: Chọn "Kiểu tài sản" => "Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin và "Lưu lại"

- Tên kiểu tài sản

- Mã kiểu tài sản: mã viết không dấu

- Loại tài sản: Tài sản hoặc Công cụ dụng cụ

- Nhóm tài sản: Chọn nhóm tài sản phù hợp

- Giá mua: Giá mua của tài sản

- Hình ảnh: Thêm file ảnh của tài sản

- Nội dung: Nội dung thông tin về tài sản

Chọn "Lưu"để hoàn tất tạo.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.