Base Asset - Thêm trường tùy chỉnh trong Kiểu tài sản in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 2:42 CH


Thêm trường tùy chỉnh trong Kiểu tài sản sẽ giúp người quản lý khi tạo tài sản thuộc kiểu này có thể bổ sung thêm những thông tin cần thiết, đặc trưng. Để thực hiện tạo các trường tùy chỉnh bạn truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chọn Base Asset từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Kiểu tài sản" => chọn biểu tượng mẫu mũi tên tại Kiểu tài sản cần thêm trường tùy chỉnh => "Trường tùy chỉnh"

Bước 2: Chọn "Thêm trường mới" và chọn dạng trường tùy chỉnh

- Text: trường văn bản ngắn

- Number (Integer): trường số nguyên

- Number,decimal-point: trường số thập phân

- Multi-line text: trường văn bản dài

- Dropdown,single: trường dữ liệu lựa chọn (chọn 1 đáp án)

- Ngày tháng: trường ngày tháng

- Date & time: trường ngày và giờ

Bước 3: Điền thông tin trường và "Lưu lại"

- Với các trường dạng văn bản, số, ngày tháng, bạn điền tên trường và mô tả nội dung, sau đó "Lưu lại" để hoàn thiện

- Riêng trường dữ liệu dạng lựa chọn, bạn cần điền thêm các lựa chọn, giữa các lựa chọn cách nhau bằng dấu phẩy.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.