Base Asset - Tạo tài sản mới in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 4:14 CH


Để tạo tài sản trong Base Asset có 2 cách là nhập thủ công và nhập bằng file excel. Để thực hiện bạn truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chon Base Asset từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Cách 1: Tạo thủ công

Bước 1: Chọn "Tài sản" => "Tạo tài sản mới"

Bước 2: Điền thông tin và "Lưu"

Lưu ý: mã tài sản cần điền không dấu, không ký tự đặc biệt

Cách 2: Nhập file excel

Bước 1: Chọn "Tài sản" => Chọn dấu mũi tên từ "Tạo mới" => "Nhập từ file excel"

Bước 2: Download file mẫu và điền thông tin

Bước 3: Điền file và nhập vào mục "Choose file" tại bước 2 để cập nhật.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.