Base Asset - Xuất tài sản ra file excel in

Sửa đổi trên: Thu, 26 Tháng 5, 2022 tại 3:22 CH


Trong trường hợp nhân sự cần xuất dữ liệu tài sản để lưu trữ hoặc kiểm tra có thể thực hiện bằng cách truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chọn Base Asset từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn mục "Tài sản"

Bước 2: Chọn mũi tên tại "Tạo mới" => Chọn "Trích xuất ra file excel"

- Dữ liệu được xuất ra:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.