Base Asset - Tạo các giao dịch trong Base Asset in

Sửa đổi trên: Thu, 26 Tháng 5, 2022 tại 3:51 CH


Để thực hiện các giao dịch tài sản, công cụ dụng cụ, bạn truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chọn Base Asset từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Giao dịch" => "Tạo mới"

Bước 2: Tạo giao dịch theo nhu cầu

a) Giao dịch "Bàn giao"

Bước 3: Chọn kho hàng chứa tài sản/CCDC cần bàn giao

Bước 4: Nhập thông tin bàn giao

- Chọn người dùng: Tag nhân sự muốn bàn giao

- Chọn chính sách: Chính sách bàn giao

- Ghi chú (nếu có)

- Chọn tài sản hoặc công cụ dụng cụ thuộc kho cần bàn giao

=> Có thể lựa chọn "Tạo giao dịch không chính thức" hoặc "Giao dịch chính thức" để tạo giao dịch. Giao dịch 

b) Giao dịch "Thu hồi", "Hủy bỏ"

Bước 3: Chọn Kho chứa Tài sản/CCDC cần Thu hồi/Hủy bỏ

Bước 4: Điền thông tin Thu hồi/Hủy bỏ và "Lưu lại"

c) Giao dịch Phục hồi, mất, sửa chữa, hỏng tài sản: Chỉ áp dụng với tài sản

Bước 3: Chọn Kho chứa TS/CCDC cần Phục hồi/ Mất/ Sửa chữa/ Hỏng tài sản 

Bước 4: Điền thông tin cho giao dich và chọn "Lưu lại"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.